Успешно завършиха предварителните кандидатстудентски изпити в Техническия университет – София

 

 


На третия предварителен кандидатстудентски изпит по математика в Техническия университет – София, проведен на 24.04.2021 г. в отдалечена форма се явиха 493 кандидат-студенти от 535 записали се. В сравнение с предварителните кандидатстудентски изпити, проведени през 2020 г. тази година има значително увеличение на кандидат-студентите. На трите предварителни изпити по математика през пролетта на 2021 г. се явиха 2014 кандидат-студенти, от тях 689 са се явили повече от един път, а през 2020 те са били 1815, от които 615 са се явили повече от един път. На предварителния изпит по рисуване през 2021 г. кандидат-студентите бяха 90, а през 2020 г. – 53, на предварителния изпит по композиция през 2021 г.  - 89, а през 2020 г. – 47. Положилите предварителен кандидатстудентски изпит по английски език през 2021 г. са 24, а през 2020 г. – 18.

Тези числа от една страна доказват по категоричен начин нарасналият интерес към обучението в Техническия университет – София, а от друга – способността на нашите преподаватели и служители да организират и провеждат успешно изпити с отдалечен достъп. С гордост трябва да припомним, че миналата година ТУ – София беше първото висше училище в България, което приложи този иновативен начин за провеждане на кандидатстудентски изпити.  За първи път тази година Техническият университет – София проведе и онлайн кандидатстудентска кампания под формата на студиа, излъчвани в You Tube канала и Facebook страницата на университета, по време на които бяха представени всички  бакалавърски специалности , факултети и колежи.

Предстоят редовните кандидатстудентски изпити в университета, които ще се проведат в началото на юли - по математика на 03.07.2021 г. , по рисуване -  на 04.07.2021 г., по композиция и по чужди езици (немски, френски и английски) – на 05.07.2021 г. 

Последвайте ни   

2021-04-26