20-ти „Дни на физиката 2021“ в Техническия университет - София


 

 

Дати: 21.04. – 24.04.2021 г.

Място на провеждане: онлайн в Discord 

Катедра „Приложна физика“ към Факултета за приложна математика и информатика на ТУ – София за поредна година организира научно-популярна конференция по теми от областта на физиката и инженерните й приложения. Основната цел на конференцията е да предизвика студентите, които проявяват интерес към физиката да придобият опит в излагането на научни проблеми и при участието в научни дискусии. Предоставя се възможност на научната общност да представи свои научни резултати. Представените доклади се публикуват в „Дни на физиката. Сборник популярни и научни доклади ”, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
Електронен вариант на докладите се качва на уебсайта на „Дни на Физиката” тук


За допълнителна информация вижте тук

 

  Последвайте ни   

2021-04-09