Техническият университет – София проведе първи предварителен кандидатстудентски изпит по математика
 Днес, 27.03.2021 г. успешно се проведе първият  отдалечен предварителен изпит по математика за кандидатстване в Техническия университет – София  за учебната 2021/2022 година. От 786 регистрирали се кандидат-студенти на онлайн изпита се явиха 776.

Миналата година ТУ – София беше първото висше училище в България, което проведе кандидатстудентски изпити по този иновативен начин. На първия изпит по математика преди година (28.03.2020 г.) се явиха 521 кандидата, т.е. тази година има увеличение от 49% на явилите се кандидат-студенти.

Изпитът се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet. Кандидат-студентите имаха отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка, попълваха теста при работещи видеокамера и микрофон, като през цялото време бяха наблюдавани от квестори.  Продължителността на изпита бе 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях имаше 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състоеше от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състоеше от 10 задачи с по-голяма трудност, като за всяка вярно решена задача се получават 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40. Обявяването на резултатите с точките се извърши автоматично след приключване на изпита, като всеки кандидат-студент има възможност да ги види в профила си, където е подавал отговорите.

Следващият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика е насрочен на 10.04.2021 г.       

 

www.tu-sofia.bg     

                              
       @technicaluniversitysofia
 

Technical University of Sofia    

2021-04-05