Първи предварителен кандидатстудентски изпит по математика в Техническия университет – София

 

На 27.03.2021 г. от 9.00 часа ще се проведе отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика за обучение в Техническия университет – София. Миналата година ТУ – София беше първото висше училище в България, което проведе кандидатстудентски изпити по този иновативен начин.

Изпитът ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet. Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. Продължителността на изпита е 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях има 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състои от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състои от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40.

Техническият университет – София провежда своята кандидатстудентска кампания за академичната 2021/2022 г. с иновативен подход – всяка седмица в периода 11.02.2021 г. до 22.04.2021 г.  се провежда онлайн кандидатстудентско студио, което се излъчва в YouTube канала на Техническия университет – София Facebook страницата на университета.

По време на онлайн срещите декани, преподаватели и изявени студенти представят 32-те бакалавърски специалности на 14-те факултета на Техническия университет – София, а ученици от професионални гимназии могат да задават своите въпроси. В студиото участват и представители на водещи международни и български фирми, които запознават кандидат-студентите с възможностите за стажове и практики по време на следването им и перспективите за професионална реализация.

Техническият университет – София е изградил богати традиции в подготовката и реализацията на хиляди студенти, които днес са изтъкнати учени, инженери, мениджъри и ръководители в България и по света.  Съгласно рейтинговата система на университетите ТУ – София за поредна година е водещ в шест професионални направления – „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

В годината на своя 75-годишен юбилей Техническият университет – София стана един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа,  която ще предлага на студентите още повече възможности за модерно обучение на най-високо ниво и придобиване на европейски бакалавърски и магистърски степени.

2022-10-26