Техническият университет – София е един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+

 

Техническият университет – София е един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа, създадена с визията „Мисли първо за човека“, изцяло ориентирана към човека и подхода към съвременните технологии. В изпълнение на една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство, Европейският технологичен университет EUt+ ще насърчава европейските ценности, идентичност и най-вече революцията в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. Основната мисия на Европейския технологичен университет EUt+ е да съдейства за добруването на обществото, а неговите студенти да станат технологично грамотни професионалисти и отговорни европейски граждани. Развитието на Европейска визия за технологиите, която има съществено значение за развитието на Европейския проект, трябва да стане реалност за студентите и персонала на  EUt+.

Осемте членове на съюза EUt+ са:

 • Технически университет – София (България)
 •  Кипърски технологичен университет (Кипър)
 • Технологичен университет Троа (Франция)
 • Висше училище Дармщат, Университет за приложни науки (Германия)
 • Технологичен университет Дъблин (Ирландия)
 • Технически университет Рига (Латвия)
 • Технически университет Клуж-Напока (Румъния)
 • Политехнически университет Картахена (Испания).

Асоциирани партньори на Европейския технологичен университет EUt+ ще са неправителствени организации, търговски камари и работодателски съюзи, бизнес-инкубатори и стартиращи предприятия, студентски и алумни организации, научни центрове и фирми.

Ключовите дейности и резултати на EUt+ ще бъдат:

 • европейски бакалавърски степени и европейски дуални програми, чрез насърчаване на структурирана мобилност;
 • европейски магистърски степени по инженерни науки, чрез насърчаване на  структурирана мобилност;
 • обща европейска лаборатория (ECT+ Lab) по проблемите на технологиите, тяхното естество и функция в обществото, връзките с изкуствата, хуманитарните и социалните науки;
 • фондация EUt+, която да подпомага набирането на средства на общо и проектно ниво;
 • владеене на поне един европейски език в бакалавърската степен и на поне два в магистърските степен;

Университетите-партньори ще се преобразят чрез:

 • пътна карта за пълна интеграция – от съюз, през конфедерация във федерация;
 • внедряване на   общи управленски и координационни структури на всички нива на университетските дейности;
 • съвместимо функциониране на информационните системи на партньорските университети;
 • общ бранд, с унифицирани вътрешни и външни комуникационни стратегии;
 • голям набор от общи ключови показатели за ефективност, за да се осигури сближаване на всички нива и високо качество на процесите.

Вижте брошурата на Европейския технологичен университет EUt+ тук
 

Последвайте Европейския технологичен университет EUt+
 


 
 Последвайте ни

 

2022-10-26