Девето кандидатстудентско студио в ТУ – София
На 08.04.2021 г. от 14:30 до 16:30 ч. се излъчи деветото ни кандидатстудентско студио.

В деветото ни кандидатстудентско студио гости бяха Деканът на Факултет Автоматика – доц. д-р инж. Нина Николова, Зам.- деканът по учебна дейност и кадрово развитие на Факултет Автоматика – доц. д-р инж. Весела Карлова, доц. д-р инж. Владимир Христов – ментор на Клуб по Роботика,  доц. д-р инж. Александър Ефремов от катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“, гл. ас. д-р инж. Божидар Джуджев – Зам. - ръководител на катедра „Електроизмервателна техника“, гл. ас. д-р Николай Братованов и докторант Барахарска. В студиото онлайн се включиха Десислав Каменов от фирма „Окадо България“ ЕООД, представител от фирма „Костал България" ЕООД – лабораторията на ТУ- София и представител от фирма „Ехнатон“.

В деветото ни кандидатстудентско студио гости бяха и Деканът на Стопански факултет – проф. д-р инж. Огнян Андреев, Зам.-деканът по учебна дейност – доц. д-р инж. Наталия Колева, доц. д-р инж. Милена Крумова от катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“, гл. ас. д-р инж. Димчо Димов от катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ и Невзат Юмеров. В студиото онлайн се включиха Главният секретар на Министерството на икономиката Владимир Туджаров, представители на Студентски клуб „Индустриален мениджмънт“, Валентина Танева (алумни) и Християн Даскалов (алумни) от Национален студентски дом.

Всеки четвъртък в периода 11.02-22.04.2021 г. от 14.30 до 16.30 ч. от студиото ще излъчваме на живо актуална кандидатстудентска информация.

Ще представяме нашите факултети и техните специалности, както и възможностите за реализация по време на следването и след завършване на висшето образование.

Участници ще бъдат декани, зам.-декани, студенти, представители на бизнеса и работодатели, както и успели наши възпитаници.

Гледайте ни  в нашия YouTube канал!

Стани студент в ТУ-София!

2021-04-09