Единадесето кандидатстудентско студио в ТУ – София

 

На 22.04.2021 г. от 14:30 до 16:30 ч. се излъчи единадесетото ни кандидатстудентско студио.

В единадесетото ни кандидатстудентско студио гости бяха доц. д-р инж. Койчо Атанасов – Зам.-ръководител на Факултет и колеж – Сливен, доц. д-р инж. Невен Кръстев – Декан на Инженерно-педагогически факултет (ИПФ) – Сливен, доц. д-р инж. Мина Цонева – Зам.-декан по учебната дейност на ИПФ – Сливен, доц. д-р инж. Ваньо Иванов – Зам.- декан по научно-приложна дейност на ИПФ – Сливен, проф. д-р инж. Андреас Хараламбус – Директор на Колеж – Сливен, доц. д-р инж. Виолета Райкова – Ръководител на секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“ в Колеж – Сливен, доц. д-р инж. Васил Бобев – Ръководител на секция „Автотранспорт, текстил и дизайн“ в Колеж – Сливен, Директорът на Технически колеж – Казанлък – проф. д-р инж. Ивайло Ганев и Директорът на Колеж по енергетика и електроника – доц. д-р инж. Татяна Андонова-Вакарелска.

В единадесетото ни кандидатстудентско студио се включиха и представители от образователни институции – Милена Чолакова – Началник на Регионално управление на образованието – Сливен, както и инж. Татяна Башева-Кънева Директор на Професионална гимназия по електроника и електротехника – Сливен.

В единадесетото ни кандидатстудентско студио гости бяха  студентите от Факултет и колеж – Сливен:  Станислава Дерменджиева, специалност „Автотранспортна техника“,  Йорданка Kолева и Панайот Божиков, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, Анжелина Алдиновa, специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“, Владимир Пачъръзов и Иван Тодоров, специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“, Димитър Апостолов, специалност „Хранителни технологии в бита и туризма", Александрина Цветанова и Тихомир Цанев, специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“, Христина Бакалова, специалност „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“.

Всеки четвъртък в периода 11.02-22.04.2021 г. от 14.30 до 16.30 ч. от студиото излъчвахме на живо актуална кандидатстудентска информация. Представихме нашите факултети и техните специалности, както и възможностите за реализация по време на следването и след завършване на висшето образование.

Участници бяха декани, зам.-декани, студенти, представители на бизнеса и работодатели, както и успели наши възпитаници.

Гледайте ни  в нашия YouTube канал!

Стани студент в ТУ-София!


 

2021-04-22