Теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация
Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Удостоверение за Одобрение  № BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 15.03.2021 г. провеждане на курс за теоретично обучение на „Любител пилот на самолет – PPL(A).

Справки и записвания:

  •  на телефони:   02/ 965 25 22,  0886 846 376;
  •  или на адрес: 1756 София, бул. „Св. Климент Охридски” 8, Технически университет – София, блок 10, кабинет 10 114.

2021-04-14