Техническият университет показа обновените си лаборатории и технологични иновации


В лабораторията „ 3D-технологии и бързо прототипиране студентите и младите учени получават възможност за провеждане на изследвания в областта на развитието на нови продукти, като използват 3D-технологиите за моделиране, дизайн и дигитално производство. Лабораторията разполага и с единствения у нас 3D-принтер за метал. Томислав Дончев посети и лабораторията „МЕМС, Микро- и нанотехнологиии”, която е оборудвана с най-висок клас системи за развитие, симулации, проектиране и производство на нови поколения интегрални схеми и микроелементи. За разлика от нея, лабораторията „Нови материали и наноструктури” се фокусира върху създаването на наноструктурни материали.
Повече информация и снимки можете да видите тук.    
Топ Новини, 24.09.2015г., четвъртък.

2018-07-04