Стани студент в Техническия университет - София, 2021 - 1, 2 B-roll 

Гледайте B-roll - допълнително видео, показващо заснемането на основното тук

YouTube, 15.02.2021 г.


 

Гледайте второто B-roll - видео тук
 
Y
outube.com, 18.02.2021 г.

2021-02-23