Записване за почивните бази на ТУ-София за летния сезон 2021 г.
 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че „Условията за ползване на почивните бази“ на ТУ-София (УСОБ - Созопол, Равадиново и Семково) с цени за предстоящия летен сезон на 2021 г. скоро ще бъдат публикувани в интернет страницата на ТУ – София  - раздел „Бързи връзки“ -  „Отдих“.

За летния сезон на 2021 г. стаите в УСОБ - Созопол, УСОБ - Семково и бунгалата в УСОБ - Равадиново няма да се разпределят по звена.

Примерни смени за УСОБ Созопол:

Смяна

Стаи на 14 дневен график

Смяна

Стаи на 10 дневен график

I – 9*

01.07. – 09.07.2021 г.

I – 10

01.07. – 10.07.2021 г.

II – 14

10.07. – 23.07.2021 г.

II – 10

11.07. – 20.07.2021 г.

III – 14

24.07. – 06.08.2021 г.

III – 10

21.07. – 30.07.2021 г.

IV – 14

07.08. – 20.08.2021 г.

IV – 10

31.07. – 09.08.2021 г.

V – 14

21.08. – 03.09.2021 г.

V – 10

10.08. – 19.08.2021 г.

VI – 6*

04.09. – 09.09.2021 г.

VI – 10

20.08. – 29.08.2021 г.

 

 

VII – 11*

30.08. – 09.09.2021 г.

 
Резервации за УСОБ - Созопол ще се приемат и извън предложените смени.

За УСОБ - Равадиново и УСОБ - Семково не са регламентирани смени за почивка т.е. продължителността на престоя се определя от желанието на клиента.

Приоритетни резервации за колеги от ТУ-София, желаещи да използват базите

ще се приемат до  10.03.2021  г. вкл.

в отдел СО в  каб.  1151-3 или

на тел.: 02/965-20-20, 02/868-34-03.

След тази дата ще се приемат резервации от колеги и от външни почиващи.

Резервация за почивка се заплаща най- късно 20 календарни дни преди датата на първата нощувка в отдел СО или по банков път. При неспазване на този срок резервацията се счита за анулирана и свободната стая/бунгало се предлага от отдел СО на други желаещи.

2021-02-10