И студенти, и преподаватели в ТУ-София очакват присъствените часове

 
 

Как студентите се справят с обучението си в ситуацията и времето, когато мерките против разпространението на коронавиуса налагат ограничения и принуждават много висши училища да разчитат на дигитално провеждане на лекции и упражнения?
Условията са различни не само заради нееднаквите възможности на университетите, но и заради спецификите на специалностите.
„Студентите приемат онлайн обучението недостатъчно сериозно. Преподавателите полагат усилия и се справят доста добре в тези условия“, каза пред Радио София Димитър Ценов, студент първа година в Техническия университет – София. Той учи  в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ и предпочита онлайн обучението.
Деница Узунова е студентка в същата специалност в ТУ и също е доволна от онлайн обучението, въпреки предварителните си резерви.
През миналата учебна година много от часовете са пропадали. Сега обаче се провеждат всички лекции и упражнения. Преподавателите дават и извънредни консултации в събота и неделя.
Според Кристиан Пандев, студент по Авиационно инженерство (ІІІ курс в ТУ-София) не всички преподаватели се стараят, „рецитират“ си лекцията, но за разлика от присъственото обучение, пред компютърния екран това отношение е много разсейващо. Неслучайно тази специалност няма предвидена задочна форма.
„Това е компромисен вариант, колкото да не се обяви нулева година, но е на наш гръб.“
Второкурсникът Борис Новоселски също признава, че тази учебна година и преподавателите са по-подготвени, но като цяло не е доволен от онлайн обучението, заради липсата на часове по практика.
 „Всички искаме нормално протичане на учебните занятия“, изтъкна пред Радио София проф. Михаил Тодоров, декан на Транспортния факултет към Технически университет. Той потвърди възможността за присъствено провеждане на практика, изпити и други дейности, след днешна заповед от здравното министерство.
Проф. Тодоров призна за трудностите през летния семестър на миналата година, но по време на сегашния семестър проблеми няма. Дори в неговите лекции той регистрира активно участие на студентите. Сред предимствата на онлайн обучението той посочи възможността лекциите да се записват и след това младежите да си ги възпроизвеждат колкото и когато поискат.
Все още има трудности при някои занимания в лабораториите на ТУ-София.
Чуйте разговора на Лъчезар Христов и Луиза Лазарова с проф. Михаил Тодоров, както и мненията на студентите, записани от Михаил Митев и Георги Карамфилов.

Вижте статията тук

БНР, 15.01.2021 г.

2021-01-18