Свръх модерна лаборатория по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София

 Свръх модерна лаборатория по мехатроника и чисти технологии се създаде в Техническия университет – София. Целта на този нов тип център за върхови постижения е да се превърне във водеща национална и конкурентна научна структура. Финансирането му е 85 % от ЕС, а 15% национално. По проекта си партнират 11 института от Българската академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Химико-технологичния и металургичен университет, Технически университет  – Габрово, Технически университет – Варна и Националната лаборатория по приложна химия на БАН. 

Повече за изграждането на националния Център по мехатроника и чисти технологии вижте в интервюто с проф. дн инж Георги Тодоров пред телевизия Bulgaria On Air тук

Bgonair.bg, 18.12.2020 г.

2020-12-18