Онлайн International Week в Техническия университет – София


От 14-ти  до 16-ти  декември 2020 г. в Техническия университет  София се проведе онлайн International Week.

Сесията бе открита от Ректора на университета  проф. дн инж. Иван Кралов. Основни теми на онлайн събитието бяха:

  • цели и задачи пред Европейския технологичен университет EUt+;
  • представяне на някои от университетите участници в Алианса и възможностите за обучение и създаване на устойчиво бъдеще на чуждестранните студенти, обучаващи се в европейските страни.

Фокусът през втория ден бе насочен към студентската и преподавателската мобилност – КA103 и КА107  по Ключово действие 1 „Образователна мобилност за граждани“ на програмата „Еразъм+“.

На третия ден студенти от ТУ-София споделиха своя опит и преживявания от обучението си в чуждестранни университети по програмата „Еразъм+“.

 

 

2021-01-15