Студентка от Техническия университет – София спечели 1-во място в конкурса за млади учени „Young and Energetic Scientists“

Симона Митева – студентка по магистърската специалност „Ядрена енергетика“ в Енергомашиностроителния факултет спечели 1-во място в конкурса за млади учени „Young and Energetic Scientists (YES)“. Темата на нейната разработка е „Разработване на система за термохимичното съхранение на енергия с работна среда зеолит от въглищна пепел/вода“ и е финансирана от Научно-изследователския сектор при Техническия университет-София чрез научноизследователски проект „Студентски иновационен хъб" № 201ИХЪБ0004-02. В екип на проекта участват студентите инж. Иван Маринов, инж. Симона Митева, Ангел Иванов и Иван Янков, а техни ментори са доц. д-р инж. Силвия Бойчева, гл. ас. д-р инж. Деница Згурева и доц. д-р инж. Асен Асенов.

Клуб Млади Таланти (КМТ) е неправителствена организация с редица проекти за научни изследвания и иновации. През 2020 г. КМТ – http://www.cys.bg организира юбилейното десето издание на конкурса за млади учени „Young and Energetic Scientists (YES)“, а за трета поредна година конкурсът е разделен на две категории - студенти и докторанти.

Вижте награждаването тук

2020-12-03