Публична лекция на почетен доктор на ТУ – София Харо Мьовес
Ръководството на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) Ви кани да присъствате на публичната лекция на Почетния доктор на ТУ – София , г-н Харо Мьовес на тема: "Фактори за успех на продуктите и бизнес моделите във времето".  Лекцията ще се проведе на 27.11.2020 от 10:00 ч. в залата на БИЦ на ТУ – София.  Езикът на лекцията е немски! Съобразно епидемичната обстановка провеждането на лекцията може да се състои on-line, за което ще има допълнителна информация.  Информация за Почетния доктор на ТУ – София може да се намери на страницата на ФаГИОПМ.

Обявата за публичната лекция на Почетния доктор на ТУ – София , г-н Харо Мьовес вижте тук

Лекцията може да проследите тук

2020-11-30