Новини от Европейския технологичен университет


 

 

На 1-ви ноември 2020 г. бе даден старт на инициативата „Европейски Технологичен Университет“ – EUt+. Проектът е финансиран от Европейската комисия и ще продължи 36 месеца. Днес, 4-ти ноември 2020 г.,  се провежда on-line kick-off среща на ректорите на 41  европейски университета и има за цел да засили трансформационния потенциал на инициативата „Обединени европейски университети“. На on-line срещата се дискутират актуални теми с цел идентифициране на проблемни области на институционално, регионално, национално и европейско ниво, които се нуждаят от подходящи действия за преодоляване на проблеми в областта на:

  • акредитацията и качеството;
  • осигуряване на съвременни учебни планове и програми;
  • признаване на периоди за обучение;
  • онлайн обучението;
  • правен статус на гост-преподаватели и изследователи;
  • правен устав на съюза и др.

От страна на Техническия университет – София в срещата участва Ректорът проф. дн инж. Иван Кралов.

2020-11-04