Техническият университет – София и ЧЕЗ подписаха споразумение за продължаване на стратегическото си партньорство 

  

На официална церемония в Техническия университет – София ректорът на университета, проф. дн инж. Иван Кралов и регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал подписаха споразумение за стратегическо партньорство. Това е второто споразумение между страните и обхваща многообразие от дейности, по които страните са установили партньорски отношения.

„Горд съм, че ТУ – София има много добри традиции във взаимодействието с бизнеса. Изказвам лично благодарността си към Вас, г-н Крал, защото споразумението ще ни открие още повече възможности за привличане на студенти, които да развиват своите професионални компетенции в областта на енергетиката. Наша задача е да накараме студентите да решават реални казуси в различни проекти и в бъдеще най-важното развитие за тях ще бъде казусно ориентиране към различни професии“ – каза проф. Кралов. Той подчерта, че през пролетта на 2021 г. ще се организира кръгла маса заедно с бизнеса, посветена на развитието на казусно ориентираното обучение, което реално ще подпомогне индустрията и реализирането на бизнес проекти. Студентите, завършващи ТУ – София  ще бъдат подготвени да работят в екип,  да вземат бързи и адекватни решения и да прилагат своите професионални и мениджърски умения. Времето е динамично и изисква бърза адаптивност към настъпващите промени и лидерски качества.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал благодари за топлия прием и заяви, че следващите 10-15 години ще бъдат най-важните за развитието на енергетиката в страната. За последните 15 години ЧЕЗ е инвестирал над 3 млрд. лева в българската енергетика, половината от които в електропреносната мрежа. Карел Крал посочи конкретен пример – докато преди един електромер се е отчитал един път в месеца, то сега това може да се извършва на всеки 15 минути. „Секторът се променя много бързо и има нужда от випускниците на ТУ – София, които да внедряват новите технологии в ерата на дигитализация. Ще продължим да предоставяме възможности на студентите от ТУ – София да станат наши стипендианти и да продължат своето лично и професионално развитие в областта на българската енергетика. Целта на дружеството е да създава успешни и мотивирани специалисти, а ТУ – София е наш основен партньор в постигането на тази цел“ – заяви Карел Крал.

Ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов награди с юбилеен златен медал по случай 75 годишнината на ТУ – София регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал.

2021-01-15