ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1-ви НОЕМВРИ

  

 

 

Академичното ръководство на Техническия университет – София поздравява всички студенти, докторанти, преподаватели и служители по случай ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1-ви НОЕМВРИ. Този ден е не само празник на нашата историческа памет. Той е празник на националното ни самочувствие и на българската духовност, на всички, които и днес съхраняват и възвисяват духовното ни наследство сферата на науката, образованието и културата. Пожелавам Ви мирно, щастливо, изпълнено с радостни мигове ежедневие и успех във всичко, към което се стремите. Нека възрожденският дух да живее у всеки един от Вас. 

РЕКТОР на Техническия университет – София: проф. дн инж. Иван Кралов

2021-01-15