75 години Технически университет – София в снимки

 

 

 

 

В Библиотечно – информационния център на Техническия университет – София се откри изложба с тематични постери от създаването на университета до наши дни.

В нея се проследяват различни етапи от развитието на Техническия университет – София, инициативи, проекти, постижения, призове и отличия.

Изложбата бе открита от Ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж.Иван Кралов и от представители на Ректорското ръководство.

Снимките са от архива на вестник „Технически Авангард“ и показват различни етапи от живота и успехите на най-стария технически университет в България.

Ние успяваме!

2021-01-15