75 години Технически университет – София


 

  

 

По случай 75-тата годишнина от създаването на ТУ – София, днес се състоя тържествен Академичен съвет. На него присъстваха Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Ректорът на Техническия Университет – София проф. дн  инж. Иван Кралов, ректорското ръководство, Съвета на настоятелите на ТУ-София, бивши ректори и членове на Академичния съвет.

Проф. дн  инж. Иван Кралов поздрави всички с празника и подчерта, че Техническия Университет – София е постигнал своя успех и признание благодарение на хилядите свои преподаватели, учени и служители, които през тези години всеотдайно са се трудили в името на науката, техническия прогрес и за благото на българското общество. „Гордеем се с нашите възпитаници – над 120 000 инженери, мениджъри, управленци. Те изградиха българската индустрия и днес продължават да развиват модерните, иновативни отрасли на икономиката и успешно да се реализират в страната и чужбина“, заяви той.

Проф. дн  инж. Иван Кралов награди Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с юбилеен златен медал – 75 години ТУ-София.  Юбилейни златни медали получиха и бившите ректори – проф.  дтн инж.  Людмил Даковски, чл.- кор. проф. д-р инж. Димитър Бучков, чл.- кор. проф. дтн инж.  Венелин Живков, проф. д-р инж. Камен Веселинов, проф. д-р инж. Марин Христов, чл.- кор. проф. дтн инж. Георги Михов, Председателят на Съвета на настоятелите Васил Велев и членовете на Съвета на настоятелите – Кирил Домусчиев, Венцислав Славков, Иван Михайлов, Койчо Русев, Люлин Радулов и Девина Маноева.

2021-01-15