Чествания по повод 75-тата годишнина от създаването на ТУ – София
 

 

 

Във връзка с честванията по повод 75-та годишнина от създаването на Техническия Университет – София и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, Ректорът на ТУ-София проф. дн  инж. Иван Кралов издаде заповед, с която обявява:

  • 26 октомври 2020 г. (понеделник) за неучебен ден;

  • Учебните  занятия в  Технологичното училище „Електронни системи“  в София и Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец  да се проведат съгласно утвърдения график;

  • Ръководителите на първични звена в университета да изготвят график за отработване на пропуснатите учебни занятия от 26.10.2020 г. и да съгласуват провеждането им с Учебен отдел.

Вижте  Заповед № 3415 от 20.10.2020 г. на Ректора на ТУ-София тук

2021-01-15