Нова лаборатория по вградени системи за управление се открива във Факултет Автоматика на Техническия университет – София

 


 

 

 

 

 

 

На 20.10.2020 г. от 10:30 часа в Учебен корпус 2 на Техническия университет – София, Факултет Автоматика открива нова факултетна лаборатория в зала 2120Б. В новата лаборатория ще се обучават магистри от най-новата специалност на факултета "Вградени системи за управление". В нея студентите ще усвоят базови знания по принципите и методите на автоматизираното управление, които ще се имплементират във вградените системи за управление. Лабораторията е обновена и оборудвана с помощта на Костал Софиясофт България ЕООД – водеща фирма в разработването и производството на електроника и електромеханични компоненти за автомобилната индустрия. Лабораторията е с капацитет 18 места за лекции и семинарни упражнения и 9 лабораторни места, оборудвани с компютри и комплекти за разработване на вградени системи за управление. Съвременният свят изисква нови решения на съществуващи задачи, внедряване на теорията в практиката, за да се отговори на необходимостта от комуникация и управление между хора и машини. Вградените системи за управление присъстват навсякъде в ежедневието ни – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите и всички модерни транспортни средства, както и в индустриалните процеси. Лабораторията ще бъде открита от Ректора на ТУ-София, проф. дн инж. Иван Кралов. Официални гости на събитието са Красимир Паскалев – Управител на Костал Софиясофт България ЕООД, зам. ректори, декани, преподаватели и студенти от  ТУ - София.

2021-01-15