ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОП МЕНИДЖЪРИ В КРАК С ВРЕМЕТО! “ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ” – НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КЪМ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТУ–СОФИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 „ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ е новата магистърска програма, разработена от  Стопанския факултет и утвърдена от Академичния съвет на ТУ-София на 30.09.2020 г.  Обучението по ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ предлага високо равнище на подготовка в средата на все по-засилваща се конкуренция във висшите управленски нива на бизнеса и публичната сфера. Поради мултидисциплинарния си характер, новосъздадената магистърска програма допълнително надгражда придобитите в практиката мениджърски знания и умения за прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията. Отчитайки бързо развиващата се дигитализация във всички сфери на стопанския живот, специалността „ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ отговаря и на тези потребности от знания и умения. Дигитализацията на бизнес процесите дава допълнителен тласък за устойчиво развитие на бизнеса и неговото адекватно управление. Изучаваните тук дисциплини са съобразени и с предизвикателствата на съвременните информационни и комуникационни технологии – умните предприятия, умните градове и изискванията на Industry 4.0. Специалността е разработена след множество консултации и срещи с представители на бизнеса и публичната администрация в България и водещи специалисти от Европа. Част от лекторите са представители на работодателски организации, публичния сектор и индустрията. „ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ е изцяло съобразена със заетостта на студентите. Поради това се предвижда, освен в задочна платена форма, в най-скоро време тя да стартира и в дистанционна. Магистърската програма е с продължителност 1 година и приключва със защита на дипломна работа.

За повече информация:

Студентска канцелария на Стопанския факултет,

Каб. 3233, тел. 02/965-27-04.

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  Е МЯСТОТО, КЪДЕТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ И/ИЛИ НАДГРАДИТЕ СВОИТЕ НОВИ МЕНИДЖЪРСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ!

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧНА!

ПЪРВИЯТ СЕМЕСТЪР СТАРТИРА НА 04.01.2021 г.

 

„ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ е новата магистърска програма, разработена от  Стопанския факултет и утвърдена от Академичния съвет на ТУ-София на 30.09.2020 г.  Обучението по ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ предлага високо равнище на подготовка в средата на все по-засилваща се конкуренция във висшите управленски нива на бизнеса и публичната сфера. Поради мултидисциплинарния си характер, новосъздадената магистърска програма допълнително надгражда придобитите в практиката мениджърски знания и умения за прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията. Отчитайки бързо развиващата се дигитализация във всички сфери на стопанския живот, специалността „ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ отговаря и на тези потребности от знания и умения. Дигитализацията на бизнес процесите дава допълнителен тласък за устойчиво развитие на бизнеса и неговото адекватно управление. Изучаваните тук дисциплини са съобразени и с предизвикателствата на съвременните информационни и комуникационни технологии – умните предприятия, умните градове и изискванията на Industry 4.0. Специалността е разработена след множество консултации и срещи с представители на бизнеса и публичната администрация в България и водещи специалисти от Европа. Част от лекторите са представители на работодателски организации, публичния сектор и индустрията. „ВИСШ МЕНИДЖМЪНТ“ е изцяло съобразена със заетостта на студентите. Поради това се предвижда, освен в задочна платена форма, в най-скоро време тя да стартира и в дистанционна. Магистърската програма е с продължителност 1 година и приключва със защита на дипломна работа.

За повече информация:

Студентска канцелария на Стопанския факултет,

Каб. 3233, тел. 02/965-27-04.

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  Е МЯСТОТО, КЪДЕТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ И/ИЛИ НАДГРАДИТЕ СВОИТЕ НОВИ МЕНИДЖЪРСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ!

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧНА!

ПЪРВИЯТ СЕМЕСТЪР СТАРТИРА НА 04.01.2021 г.

2021-01-18