Работно заседание на Настоятелството и ректорското ръководство на Техническия университет-София

 


 

 


 

На 07.10.2020 г. се проведе работно заседание на Съвета на настоятелите на ТУ-София и ректорското ръководство. Обсъдиха се актуални теми, свързани с политиката на ТУ-София, кандидатстудентската кампания за бакалавърските и магистърските специалности през академичната 2020/2021 г., научно-изследователската дейност и текущото изпълнение на бюджета на университета. Ректорът на университета проф. дн инж. Иван Кралов запозна председателя на Настоятелството на ТУ-София и председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) – Васил Велев, Кирил Домусчиев - председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и другите членове с идеята за европейските университети. ТУ-София е един от осемте учредители на Европейски технологичен университет EUt+. Европейските университети ще бъдат ключови двигатели за постигане на значителен скок в качеството, привлекателността и международната конкурентоспособност на европейските институции за висше образование и ще допринесе за европейската икономика на знанието, заетостта, културата, гражданската ангажираност и благосъстоянието, като се възползва по най-добрия начин от иновативните педагогики и превърне триъгълника на знанието в реалност. Ректорът обяви, че на 26-ти октомври ТУ –София ще отбележи в тържествена обстановка 75 години от създаването си. Проф. дн инж. Иван Кралов връчи благодарствени грамоти за средствата, отпуснати от Настоятелството и дарени за реновиране и обновяване на музейната експозиция на университета. Музеят на ТУ-София отвори врати за членовете на Настоятелството, които имаха възможност да се запознаят  с най-интересните експонати, филми, грамоти и документи, отразяващи историята на университета. 

 

2020-10-09