Среща на първокурсниците с деканските ръководства на факултетите в деня на откриването на академичната 2020-2021 година 

 

 

 

 

ФА

Деканското ръководство на Факултет Автоматика, начело с декана  доц. д-р инж. Нина Николова запознаха първокурсниците с възможностите за реализация след завършване на висше образование в специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника".
 

ЕФ

Деканът на Електротехническия факултет проф. д-р инж. Валентин Колев, деканското ръководство и преподаватели от факултета посрещнаха своите първокурсници от специалностите „Електротехника“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане".

ЕМФ

Академичната година в Енергомашиностроителния факултет започва с две защитени специалности – „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ и „Топлинни и хладилни технологии и ситеми“. За избора си да се обучават във факултета новоприетите студенти бяха поздравени от деканското ръководство, начело с декана проф. д-р инж. Тотьо Тотев.

МТФ

Проф. д-р инж. Тодор Тодоров – декан на Машинно-технологичния факултет поздрави студентите, избрали да се обучават в един модерен, технологично ориентиран учебно-изследователски център, осигуряващ интердисциплинарно образование на най-високо ниво.

МФ

Доц. д-р инж. Панчо Томов, зам.-декан на Машиностроителния факултет приветства първокурсниците във факултета, съчетал традициите в инженерното образование в областта на машиностроенето с нарастващите изисквания на бизнеса.

ФЕТТ

Факултетът по електронна техника и технологии посрещна новата академична година със студенти и в новата специалност „Автомобилна електроника“. Първокурсниците бяха приветствани от декана проф. дтн инж. Иво Илиев.

ФТК

Първокурсниците от Факултета по телекомуникации получиха своите студентски книжки с пожелания от декана на факултета  проф.  д-р  инж. Илия Илиев за успех при обучението им в областта на най-бързо развиващия се отрасъл в световен мащаб.

ФКСТ

Ръководството на Факултета „Компютърни системи и технологии“ и деканът, проф. д-р инж. Огнян Наков поздравиха първокурсниците, избрали да се обучават в динамично развиващата се сфера на компютърните и софтуерни науки.

ФТ

Проф. д-р инж. Михаил Тодоров, декан на Факултета по транспорта посрещна студентите-първокурсници и ги увери, че тук ще получат образование, което ще им осигури успешна реализация в страната и чужбина.

СФ

Деканът на Стопанския факултет, проф. д-р инж. Огнян Андреев приветства първокурсниците с думите, че тук се подготвят мениджърите на утрешния ден,  съчетаващи знания и уме­ния от техническите, социалните науки и бизнеса.

ФПМИ

Деканът на Факултета по приложна математика и информатика – доц. д-р инж. Десислава Иванова и представители на бизнеса насърчиха по избрания път студентите от трите специалности на факултета –  защитената специалност „Приложна математика и информатика“, „Приложна физика и компютърно моделиране“ и „Информатика и софтуерни науки“. 

ФАГИОПМ

Деканът на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, доц. д-р инж. Александър Ценов приветства студентите с думите, че тук ще получат висше образование с германско качество. Гости на тържеството бяха Себастиан Клеве, културен аташе в посолството на ФРГ в България, д-р Митко Василев, Главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара и представители на бизнеса.  

ФФОЕ

За да получат дипломи, признати от френската държава през академичната 2020/2021 година във Факултета за френско обучение по електроинженерство в първи курс са се записали 16 студенти, двама от тях са с френско гражданство. Студентите бяха топло посрещнати от декана на факултета проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов.

ФАИО

Деканът, проф. д-р инж. Ташо Ташев приветства с „Добре дошли“ първокурсниците във Факултета за английско инженерно обучение  факултет, интернационален по своя състав и дух.

2020-10-02