Техническият университет – София стартира кампания по настаняване на своите студенти в студентските общежития   
      Техническият университет – София предоставя възможност на всички свои студенти да ползват общежитие. По тяхно желание, те могат да ползват една и съща стая по време на цялото си следване, а условията за това са те да изпълняват студентските си задължения и да спазват реда в общежитията.
 
     От 16 до 25 септември 2020 година студентите-първокурсници ще получават документите си за настаняване в студентски общежития. С цел по-добра организация и предотвратяване на струпването на големи групи от хора, настаняването за различните факултети ще бъде по график в рамките на 7 работни дни  от 16.09 до 25.09 2020 г. :
 

  • Факултет „Автоматика“, Факултет за германско инженерно образование и промишлен мениджмънт, Факултет за френско обучение по електроинженерство, Колеж по енергетика и електроника  – 16.09.2020 г.;
  • Факултет по телекомуникации – 17.09.2020 г.;
  • Факултет „Компютърни системи и технологии” – 18.09.2020 г.;
  • Стопански факултет, Факултетът за английско инженерно обучение  – 21.09.2020 г.;
  • Машиностроителен факултет, Факултет по електронна техника и технологии– 23.09.2020 г.;
  • Енергомашиностроителен факултет, Електротехнически факултет, Машинно-технологичен факултет – 24.09.2020 г.;
  • Факултет по транспорта, Факултет по приложна математика и информатика – 25.09.2020 г.

 
     Студентите първокурсници научават своята дата за настаняване още в деня на записването си. В деня за получаване на заповедите за настаняване  студентите ще влизат само през главния вход на учебен корпус 1 – Ректорат и до отдел „Студентски общежития и столове“ ще се допускат само по 20 студента, а заради мерките за предпазване от разпространение на коронавируса всички останали трябва да изчакат извън сградата.
 
   „Стремим се да задоволим всички заявления за настаняване в общежитие. С цената на много усилия колективът на „Студентски общежития и столове“ при ТУ-София успя да осигури стая в общежитие на всички студенти, въпреки че от много години има сериозен недостиг на места в студентските общежития в гр. София. Настанените първокурсници са около 940.“, заяви ас. инж. Васил Цанов – ръководител на отдела.

2020-09-16