Изложение на работодатели „ДНИ НА КАРИЕРАТА” в Техническия университет - София
За петнадесета поредна година на територията на Техническия университет - София ще се проведе изложението на работодатели „Дни на кариерата“. То ще се състои в рамките на два дни – 13 октомври 2020 г.  в гр. София и на 14 октомври 2020 г. – във филиала на ТУ-София в гр. Пловдив и във „Факултет и Колеж“ – гр.Сливен. В изложението ще се включат оранизации и фирми от различни бизнес сектори, свързани с професионалните направления, по които ТУ-София обучава студенти.

По време на изложението работодателите ще представят своите дейности пред студентите и преподавателите, ще предложат стажантски позиции, работни места и стипендиантски програми на младите специалисти.

Изложението ще се проведе в три учебни корпуса на ТУ-София – 1-ви, 2-ри и 12-ти.

Официалното откриване ще се състои на 13 октомври, от 10:00 часа, в централното фоайе на 12-ти учебен корпус.

Основен организатор на изложението е Център „Кариера и възпитаници (Алумни)“ на ТУ-София.

Повече за събитието вижте тук

 

2020-09-11