Студенти от ТУ – София могат да кандидатстват за именни стипендии на Фондация „ЕВРИКА"
За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно в  следните единадесет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков 

3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на  акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за първа година

4. Физика на името на акад. Георги Наджаков

5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев

6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов

7. Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов

8. Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията  и eлектротехниката на името на акад. Димитър Мишев

9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски

10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето

11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020/2021 година.

Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще определи стипендиантите.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“  е необходимо да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01.09.2020 г. до 15.10.2020 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец (може да се изтегли от тук)

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2020/2021 година

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници)

За допълнителна информация и уточнения:

2021-01-18