Дни на науката на ТУ-София
 


Вече 75 години Техническият университет – София създава и утвърждава  високите стандарти за образование.

ТУ – София е водещ образователен и изследователски инженерен център в страната и региона и всяка година научните форуми се обединяват в уникалния формат „Дни на науката на ТУ-София“.

„Дни на науката на ТУ-София“ ежегодно събира и включва в себе си над 30 научни форума, организирани от водещи изследователски направления в  университета.

При откриването на „Дни на науката на ТУ-София“ на 14-ти май 2020 г. комисарят в Европейската комисия с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ – Мария Габриел поздрави научния форум и отбеляза, че в днешната обстановка ние се нуждаем от инженери, повече от всякога. Тя допълни, че Европа е основен двигател в световната подкрепа към производствения сектор и ще продължи да го прави и в бъдеще.

До края на годината предстои организирането и провеждането на още научни конференции и симпозиуми. Вижте предстоящите научни форуми тук

Вижте видеото за „Дни на науката на ТУ-София“

 

2021-01-18