Информация за студентските практики


Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание при възникване на непредвидени ситуации,  свързани с провеждане на студентски практики – например в някоя обучаваща организация има COVID-19 или други неясноти, за допълнителна информация моля да се обръщате към екипа от експерти на ТУ-София по проект „Студентски Практики – Фаза 2“:

  • Силвия Бориславова:  em-k@tu-sofia.bg;
  • Евгений Петров:  epetrov@tu-sofia.bg;
  • Камелия Стоянова:  k_stoyanova@tu-sofia.bg;
  • Павлинка Иванова:  pivanova@tu-sofia.bg.

2020-09-28