Колективът на Научно-изследователската лаборатория "CAD CAM CAE в индустрията“ бе награден с грамоти от академичното ръководство на Техническия университет - СофияДнес, 15.07.2020 г. в тържествена обстановка в началото на заседанието на Академичния съвет от името на академичното ръководство на ТУ-София ректорът, проф. дн инж. Иван Кралов връчи грамоти на колектива от Научно-изследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ за високи постижения и издигане престижа на ТУ–София с пускането в серийно производство на авторски иновативен продукт - защитни очила и шлемове в борбата с COVID-19. Наградените са проф. дн инж. Георги Тодоров – ръководител на лабораторията, гл. ас. д-р инж. Борислав Романов, гл. ас. д-р инж. Явор Софронов, докторант маг. инж. Благовест Златев и докторант маг. инж. Тодор Гаврилов.

Те отговориха на нашите въпроси:

Как възникна идеята за разработването на защитни очила срещу Covid-19?

  • При обявяването в началото на март т.г. на противоепидемичните мерки в страната министърът на икономиката Емил Караниколов събра представители на бизнеса и научните среди, за да се обсъди какви предпазни средства могат да се разработят и произвеждат в България, с цел да се противодейства на разпространението на коронавируса. По това време целият свят изпитваше остра нужда от защитни средства срещу Covid-19 и нямаше възможност за внос от никъде. На тази среща проф. Георги Тодоров пое ангажимента колектив от ТУ-София да разработи защитни очила в най-кратки срокове, а изпълнителният директор на фирма „Арексим Инженеринг“ ЕАД  обеща да започне производството до 21 дни.  

Как протече процеса на реализация на това благородно намерение?

  • Още на 16-ти март нашият колектив се срещна с трима лекари, за да обсъдим заедно функциите и изискванията, които трябваше да изпълняват защитните очила  от медицинска гледна точка. На другия ден очилата вече бяха разработени, а след още два дни в нашата лаборатория „3D креативност и бързо рототипиране на нови продукти" в "София Тех Парк" бе създаден прототипа. На 3-ти април във фирма „Арексим Инженеринг“ ЕАД Смолян започна самото производство.  Веднага след това се заехме и с разработването на предпазен шлем, като извървяхме същия път. В момента фирмата  произвежда и двете изделия, задоволява нуждите на местния пазар и изнася в целия свят, като се  конкурира с водещите производители в света. Фирмата вече има сертификати, издадени от най-престижните лаборатории на ТЮФ в Германия. По този начин ТУ-София даде своя принос в борбата срещу Covid-19, не само в България, а и в световен мащаб и това ни изпълва с гордост. Благодарим на академичното ръководство на ТУ-София за високата оценка на нашата работа, израз на което са връчените ни грамоти.2020-07-15