Техническият университет - София спечели проект за създаването на EUt+ , Европейски технологичен университет

 

 

 

 

 

С гордост ви съобщаваме, че инициативата EUt+ е избрана от Европейската комисия!

Реализацията на проекта на бъдещето - Европейският технологичен университет EUt+ е резултат от съюза на осем европейски партньори, които споделят общи ценности:

- визията „Мисли първо за човека“ изцяло ориентирана към човека и подхода към съвременните технологии;

- амбицията да се създаде нов тип институция на конфедеративна основа.

Чрез EUt+ партньорите се ангажират да създадат устойчиво бъдеще за студентите и обучаващите се в европейските страни, за персонала на всяка от тези институции и за териториите и регионите, където е позициониран всеки кампус.

Осемте членове на съюза EUt+ са:

- Технически университет - София (България)

- Кипърски технологичен университет (Кипър)

- Технологичен университет Троа (Франция)

Висше училище Дармщат, Университет за приложни науки (Германия) 

Технологичен университет Дъблин (Ирландия)

Технически университет Рига (Латвия) 

Технически университет Клуж-Напока (Румъния)

Политехнически университет Картахена (Испания)

Какво представлява европейският университет- EUt+?

Европейските университети са транснационални съюзи, които ще станат университети на утрешния ден чрез насърчаване на европейските ценности, идентичност и най-вече революция в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. Поканата за участие Техническият университет - София получи на 26-ти февруари 2020 г. Това е една от водещите инициативи на ЕС за изграждане на европейско образователно пространство.

EUt+ в няколко числа: 

·8 членове 

 - 8 държави

- 8 кампуса

- 100 000 студенти

- 1 диплома

- 1 университет

EUt+ използва силните страни на всеки от своите партньори, за да създаде технологичния университет на бъдещето. Европейският технологичен университет EUt+ е изграден около обща визия, централен стълб „Мисли първо за човека“, от който са извлечени следните принципи:

Технологията е преди всичко за усъвършенстване на човешките способности

Технологията е повече от набор от техники или приложни науки. Тя развива  основната  способност на човека да се изразява, мисли и да разбира света чрез артефакти. В този смисъл тя е двигател на човешкия прогрес, където се срещат изкуствата и науката. Човешките науки са в основата на учебната програма на EUt+, за да формират инженери и техници, които са запознати с глобалните проблеми, но и високо технологично отговорни граждани.

Разнообразие и многоезичие като възможност

EUt+ има за цел да гарантира, че всеки студент ще се чувства като у дома си във всички кампуси на съюза и може свободно да се придвижва от една страна в друга. Технологиите ще позволяват първо запознаване с мултикултурната среда, за да може да се преодолеят психологическите, икономическите и физическите бариери от всеки един студент.

Приобщаващ университет

Основан на принципите на справедливост, зачитане на правата на човека и европейското гражданство, EUt+ се ангажира да осигури на всеки студент ресурсите, за да постигне необходимите изисквания от знания и да реализира потенциала си в европейските кампуси.

EUt+ Академия

Обучението в Европейския технологичен университет EUt+ ще бъде решаващ и важен опит в живота на всички студенти и учащи се. Ще се осигуряват практическите и теоретични основи, необходими за ориентиране в сложна и променяща се среда:

- призната квалификация за пазара на труда

- европейска мрежа от връстници

- интелектуално и културно любопитство 

- отвореност и граждански ценности.

8 кампуса, 1 университет, 1 диплома

Европейската диплома за Интеркампус по инженерство и съвместната учебна програма са в  процес на изграждане и са основата на EUt+. Хармонизацията ще се осъществява постепенно на всички нива (бакалавър, магистър, доктор на науките) и ще обхване всички области на обучение: мрежи и телекомуникации, машиностроене, информационни системи, устойчиво развитие, архитектура ...

Обща лаборатория за педагогически изследвания и обучение, ориентирани изцяло към студентите.

ELaRa - „Европейска лаборатория за изследвания в областта на образователните действия и обучението, насочена към ученици“, разработва педагогики, базирани на общност на практиката и знанието.

EUt+ е замислен като единна FabLab за подготовка на студенти за големите предизвикателства на бъдещето.

Споделени учебни платформи, базирани на проекти

В допълнение към физическата мобилност, виртуалната мобилност е основен аспект на учебната програма на EUt+ чрез:

- обединяване на онлайн модули за студенти, което позволява да се възползват от ECTS кредити;

- TELANTO, мрежова платформа за студенти и преподаватели за формиране на европейски екипи, способни да посрещнат предизвикателствата, предложени от компаниите;

- внедряването на образователен център за данни в момента, който ще  се въвежда в европейски мащаб, посветен на изучаването на облачните компютри и мрежата.

Осемте партньори на Европейския технологичен университет, EUt+, се споразумяха за общ опознавателен знак, който ще бъде видим в европейските студентски карти на всеки кампус.

Изпълнението на тази карта ще започне в началото на новата учебна година, през септември 2020 г.

За да знаете повече за проекта вижте тук

Специални благодарности на екипите, учениците, участващи в проекта и партньорите, които ни се довериха и ни подкрепиха. Специални благодарности на екипите, студентите и 350-те компании, които ни се довериха и подкрепиха проекта.

2021-01-18