Нови специалности в Техническия университет в София
 

Ориентирането на българската индустрия към автомобилния бизнес, е причината за въвеждането на специалност “Автомобилна електроника” в Техничесния университет. Обясни Зам. ректорът на ТУ- проф. Любомир Димитров.

Проф. Любомир Димитров - зам-ректор ТУ:  “Автомобилна електроника” , която също е съобразена с развиващата се индрустирия в България, специално автомобилната. И двете специалности са по поръчка и разработени съвместно, подчертавам съвмество с индустрията. И двете."

По време на обучението си, студентите по автомобилна електроника ще получат знания за автомобилите на новото време- електромобили, хибридни автомобили, автономни автомобили, екологични автомобили и други.

Проф. Любомир Димитров - зам-ректор ТУ: "За да могат студентите- бакалаври директно да влязат в производството и проектирането на компоненти за автомобилната електроника. "

Николай Даскалов е инженеринг мениджър във фирма за проектиране и разработване на автомобилната електроника. Споделя, че подобен тип разработки все повече набират популярност и заради това са необходими и повече кадри.

Николай Даскалов, инженеринг мениджър: "Промяната в сложността на устройствата се увеличава, това изисква допълнителен ресурс и съответно България от доста време насам е точка на картата от гледна точка на автомобилната индустрия, затова и колегите от техническия университет направиха тази специалност, която е авт.електроника, където те се опитват да съчетаят не просто нуждите на конкретна фирма, а нуждите на всички учасници в авто и мото бизнеса в България."

Ректорът на Техническия университет проф. Иван Кралов обаче изрази притеснение, че интересът към инженерните специалности напоследък намалява. Но очаква, че новата такава ще привлече повече бъдещи специалисти.

Проф. Иван Кралов - ректор ТУ:  "Но се надяваме, че това, че е по поръчка на бизнеса, че нашите завъшващи веднага намират работа по специалността си и че има голямо търсене, ни кара да вярваме, че ще има достатъчно желаещи."

Вижте видеото тук

Тvplus.bg, 06.07.2020 г.
 

2020-07-15