ТУ-София: Семинарът „Нови тенденции в кариерното консултиране“ се превърна в барометър за професионалното ориентиране

06.07.2020 г.


 
На 30 юни 2020 г. в Националния студентски дом в гр. София се проведе четвъртото издание на международния семинар и дискусия на тема: „Нови тенденции в кариерното консултиране“. „Събитието събра представители на водещи студентски кариерни центрове и специализирани организации, които представиха новите технологии и инструменти в сферата на кариерното консултиране“, разказаха пред Инженер.bg от Център „Кариера и възпитаници (АЛУМНИ)“ към Технически университет – София (ТУ-София). „По време на официалното откриване гостите бяха приветствани от доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община, г-н Петьо Кънев – изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси, и г-жа Наталия Митева – програмен директор „Добро образование и работни умения“ във фондация „Америка за България“. Поздравителни адреси изпратиха д-р Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика, и г-н Драгомир Николов – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта“, споделиха още от Кариерния център към ТУ-София. Програмата предложи на участниците презентации, представящи университетския подкаст като ефективна комуникационна форма, кактои новите методи и дигитални инструменти за кариерно ориентиране от Фондация на бизнеса за образованието. Гостите се запознаха и с проекта DigiAI по програма „Еразъм+“, фокусиращ се върху кариерното консултиране и изкуствения интелект. „Представени бяха успешни стратегии за привличане, задържане и управление на служители от всички поколения. Посетителите научиха повече и за успешната продажба на авторски произведения чрез социалните мрежи. В рамките на събитието гостите разбраха как се осъществява кариерното консултиране във време на физическа дистанция, както и каква е ролята на кариерния център в изграждането на единен регистър на партньорите на университета“, коментираха от екипа на Кариерния център към ТУ-София. На финала гостите имаха възможност да се запознаят с новия модул за кариерно ориентиране в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), както и с осигуряването на информационни потоци в кариерното консултиране посредством съвременни подходи. „Нови тенденции в кариерното консултиране“ се организира от Студентското общество за компютърно изкуство и Националния ресурсен център за кариерно консултиране и професионално развитие към Национален студентски дом при Министерството на образованието и науката, в партньорство с Междууниверситетския център за развитие на кариерата – УНСС, Център „Кариера и възпитаници (АЛУМНИ)“ към Технически университет – София и Центъра за кариерно развитие към Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Вижте статията тук

Инженер.bg, 06.07.2020 г.
Тrud.bg, 02.07.2020 г.
 

2020-07-15