Среща на Националното представителство на студентските съвети и Студентския съвет при Техническия университет – София с ректора проф. дн инж. Иван КраловДнес, 06.07.2020 г. Националното представителство на студентските съвети  (НПСС) и Студентският съвет при Техническия университет – София се срещнаха с ректора на университета проф. дн инж. Иван Кралов. На срещата присъстваха председателят на НПСС и представител на Университета за национално и световно стопанство – г-н Даниел Парушев, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, председателят на Студентския съвет при ТУ-София Живко Русев и секретарят на Студентския съвет при ТУ-София Илиян Кордев.

На работната среща бяха обсъдени следните основни въпроси:

  • провеждането на кандидатстудентската кампания и бъдещето й развитие;

  • дистанционното обучение и трудностите на практически ориентираните висши училища;

  • социално-битовите условия в студентските общежития;

  • -предстоящите промени в изискванията за придобиване на висше образование; 

  • проектно ориентираното обучение;

  • партньорството между висшето образование и бизнеса.

2020-07-15