I-ва Национална конференция с младежко участие „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес", Созопол 2020
















 

„Нашите студенти" са интервюта със студенти от Техническия университет - София (ТУ-София), взети по време на I-та Национална конференция с младежко участие „Инженерна инфраструктура и конкурентен бизнес", Созопол 2020.
 

2020-07-15