Студентите от три бакалавърски специалности на ТУ-София, приети по държавна поръчка в първи курс на учебната 2020-2021 година са освободени от заплащане на такси за обучение

В съответствие с Постановление № 137 на Министерски съвет от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности, в Техническия университет – София от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си са освободени студентите, приети по държавна поръчка в първи курс на учебната 2020/2021 година в бакалавърските специалности „Топлоенергетика и ядрена енергетика“,  „Топлинни и хладилни технологии и системи“ и „Приложна математика и информатика“.

За повече информация вижте тук

2020-07-15