​Проведе се кандидат-студентският изпит по математика в ТУ-София

29.06.2020 г.Днес, 29 юни, в Техническия университет – София се състоя кандидат-студентският изпит по математика за прием по бакалавърски специалности в София, във Филиал Пловдив и ИПФ – Сливен, съобщават от учебното заведение. Спазиха се всички изисквания за противоепидемични мерки, тъй като изпитът беше присъствен. Маските бяха задължителни, а на входа 500-те кандидат-студенти се допускаха само след измерване на температурата. В присъствието на ректора на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов, на зам.-ректора по учебна дейност и акредитация, проф. д-р инж. Любомир Димитров и на зам.-ректора по академичен състав и координация, проф. д-р Георги Венков кандидат-студентите Лилия Футекова от Панагюрище и Петър Политов от Елешница изтеглиха вариант № 2 на теста. Освен по математика, премина и изпита по рисуване. Във вторник, 30 юни, ще се проведат изпитите по композиция и по чужд език - немски, френски и английски. До 4 юли всички, които кандидатстват с оценката от матура или от предварителен изпит, могат да подадат документи. Документите за кандидатстване са: Диплома-оригинал (дипломата се връща при подаване на документите) Копие от дипломата Попълнено заявление (получава се на място или се разпечатва от сайта).
 
Stolica.bg, 29.06.2020 г.
Мonitor.bg, 29.06.2020 г.

2020-07-15