Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2020 на Технологично училище „Електронни системи" (ТУЕС) към Техническия университет – София

 

На 26.06.2020 г. от 11:30 часа в Техническия университет – София в тържествена обстановка бяха връчени дипломите за завършено средно образование на учениците от Технологично училище „Електронни системи" (ТУЕС), Випуск 2020. Своите дипломи получиха 97 абитуриенти, сред които 35 отличници,  от двете специалности „Системно програмиране“ и „Компютърни мрежи“ на елитното училище. Дипломите бяха връчени от ректора на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов, а официални гости на събитието бяха: проф. д-р Георги Венков – зам.-ректор академичен състав и координация, проф. д-р инж. Любомир Димитров - зам.-ректор учебна дейност и акредитация, проф. дтн инж. Иво Илиев, декан на Факултета по електронна техника и технологии, проф. д-р инж. Таничка Василева, научен ръководител на ТУЕС, Хинка Станимирова, изпълнителен директор на Асоциацията на завършилите ТУЕС, доц. д-р инж. Стела Стефанова – директор на ТУЕС, ст. пр. Лидия Иванова – зам.-директор на ТУЕС, преподаватели и родители на абитуриентите. „Въпреки необичайните обстоятелства и извънредната епидемична обстановка, Випуск 2020 се представи отлично на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити за придобиване на професионална квалификация“ - заяви доц. д-р Стела Стефанова, горда от постиженията на своите възпитаници. По традиция голяма част от завършващите ТУЕС избират да продължат своето образование в ТУ-София, водещото висше техническо училище в България.

 

2020-07-15