В Техническия университет – София се проведе редовният кандидатстудентски изпит по математика


В Техническия университет – София днес, 29-ти юни 2020 г. от 9.00 часа се проведе редовният кандидатстудентски изпит по математика за прием по бакалавърски специалности, едновременно в София, във Филиал Пловдив и ИПФ – Сливен. Изпитът бе присъствен и се проведе при стриктно спазване на въведените в страната противоепидемични мерки. Кандидат-студентите задължително носеха предпазни маски и се допускаха след измерване на температурата. На изпита се явиха над 500 кандидати.
В присъствието на ректора на ТУ – София – проф. дн инж. Иван Кралов, на зам.-ректора по учебна дейност и акредитация – проф. д-р инж. Любомир Димитров и на зам.-ректора по академичен състав и координация – проф. д-р Георги Венков кандидат-студентите Лилия Футекова от Панагюрище и Петър Политов от Елешница изтеглиха вариант № 2 на теста. Ректорът на ТУ – София проф. дн инж. Иван Кралов пожела успех на всички кандидати и ги поздрави за избора да се обучават във водещото висше техническо училище в страната.
Днес в ТУ – София се проведе и кандидатстудентският изпит по рисуване. На 30.06.2020 г. ще се състоят изпитите по композиция и по чужд език - немски, френски и английски.
ТУ–София беше първият университет у нас, който проведе отдалечен кандидатстудентски изпит – на 28.03.2020 г. по математика. През април последваха още два отдалечени предварителни изпита по математика и изпити по рисуване, по композиция и по английски език.
Кандидатстващите с оценка по матура или с оценка от положен предварителен кандидатстудентски изпит имат възможност да подадат документите си до 04.07.2020 г. вкл. Документи се приемат в ТУ-София – Център по информационни ресурси, блок 2, във Филиал Пловдив, ИПФ Сливен и регионалните центрове и бюра във всички областни градове, всеки ден от 8:30 до 16:00 часа. Документи могат да се подадат и по интернет. Допълнителна информация може да бъде намерена на https://priem.tu-sofia.bg/
Документите за кандидатстване са:
1. Диплома-оригинал (дипломата се връща при подаване на документите)
2. Копие от дипломата
3. Попълнено заявление (получава се на място или се разпечатва от сайта).
Класирането на първокурсниците ще бъде обявено на
06.07.2020 г. - I етап и на 13.07.2020 г. – II етап. Записването на приетите студенти
след I етап ще се извърши от 07.07. до 10.07.2020 г., а след II етап от 14.07. до 17.07.2020 г.
В Техническия университет – София, който тази година чества 75-годишния си юбилей досега са се дипломирали над 120 000 инженери и се създават националните и регионални стандарти за висше техническо образование и научни изследвания. Обучението в ТУ – София е възможност за младите хора да реализират своите мечти и един ден да се присъединят към техническия елит на обществото, гордо притежаващ званието „инженер“.

 

2020-07-15