Още двама студенти от ТУ – София спечелиха стипендия на АЕЦ „Козлодуй”


Ангел Иванов и Васил Узунов - студенти от 3-ти курс по бакалавърската специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика” в Енерго-машиностроителния факултет на Техническия университет – София станаха стипендианти на АЕЦ „Козлодуй”. Младежите бяха класирани благодарение на високите си резултати, постигнати по време на зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Бъдещите ядрени специалисти получиха своите удостоверения от изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй” Наско Михов. С това те се присъединиха към групата на успешните млади хора, изпълнили условията по стипендиантската програма на атомната централа. На двете сесии на конкурса през 2019 г. стипендии получиха също Пламен Цветков, Любомир Николов, Виктория Мондешка, Тереза Пеева, Иван Янков и Иванина Окяшева – студенти по бакалавърската специалност "Топлоенергетика и ядрена енергетика", както и студентките по магистърската специалност "Ядрена енергетика" Елица Костова и Миглена Вълчкова.

На всеки стипендиант АЕЦ „Козлодуй” предоставя стипендия в размер на 1000 лева на семестър и заплаща семестриалните такси на стойността на държавна поръчка до завършване на съответната образователна степен. Наред с това, на студентите се предоставя възможността да разширят професионалната си подготовка и да натрупат практически знания и умения, като се включат в платен стаж, провеждан в реални работни условия в атомната централа. След своето дипломиране те ще се присъединят към екипа на АЕЦ „Козлодуй” и ще започнат кариерния си път в една от най-високотехнологичните сфери на българската индустрия.

По този начин АЕЦ „Козлодуй” за пореден път извежда на преден план важната роля на инвестициите в човешкия капитал и потвърждава ангажираността си към професионалното изграждане и развитие на следващото поколение технически специалисти. Успехът на нашите студенти още веднъж  потвърждава високото ниво на подготовка, което Техническият университет – София осигурява на своите възпитаници – бъдещият инженерен елит на България.  

Смнимка: Източник: АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

2020-07-15