Продължава кандидатстудентската кампания в Техническия университет – София 
Уважаеми кандидат-студенти,        
                        
Благодаря за проявения интерес към Техническия университет – София. Ве­че 75 години при нас са се дипломирали над 120 000 инженери и се създават националните и регионал­ни стандар­ти за висше техническо образование и научни изследвания.
Обучението при нас е възможност за младите хора да реализират своите меч­ти и един ден да се присъединят към тех­ническия елит на обществото, гордо при­тежаващ званието „инженер“. В съответствие с текущата обстановка, в Техническия университет – София вече се проведоха успешно отдалечени предварителни кандидат-студентски изпити. 

Приемане на документи-22.06-04.07.2020 г.

Документите са заявление за кандидатстване-в него се посочват желаните специалности, явяване на предварителните кандидатстудентски изпити, признаване на матури, или се заявява при желание явяване на редовните изпити. Бланката със заявлението на хартия се получава при подаване на документите в ТУ-София, или се изтегля от страницата на ТУ – София в интернет на адрес: http://priem.tu-sofia.bg. Подаване на заявлението по интернет е възможно от 22.06 до 04.07.2020 г., като за целта се активира бутон „Онлайн заявление за кандидатстване“ и се следват указанията в сайта. Диплома за завършено средно образование – представя се оригинал и ксерокопие, като оригиналът се връща в момента на подаването на документите. Ако документите се подават онлайн, копие от дипломата се изпраща като прикачен файл. Оригиналът се носи при записването в съответния факултет.

График за приемане на документи за кандидатстване:

Приемане на документи и такси
за кандидатстване:
в ТУ-София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2 (таксата за матури и редовни изпити се заплаща на място в залата  на  ПОС терминал с дебитна или кредитна карта)
 
 
  от 22.06.2020 г. до 04.07.2020 г.
  (от 8.30 до 16.00 ч.)
  (вкл. 27 юни (събота), 28 юни (неделя),
   4 юли (събота))

 
по интернет    от 22.06.2020 г. до 04.07.2020 г
в регионалните центрове и бюра (списък) за приемане на документи      от 22.06.2020 г. до 04.07.2020 г.
  вкл. 27 юни (събота),
   28 юни (неделя),
   4 юли (събота)

График за провеждане на редовните кандидатстудентски изпити:

 Редовни изпити
Начин на провеждане
Тест
по математика
29.06.2020 г.
(понеделник)
9.00 ч.
ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен
присъствено
  Рисуване
29.06.2020 г.
(понеделник)
9.00 ч.
ТУ – София
присъствено
Композиция
30.06.2020 г.
(вторник)
9.00 ч.
ТУ – София
присъствено
Чужд език
(немски, френски,
английски)
30.06.2020 г.
(вторник)
9.00 ч.
ТУ – София
Филиал Пловдив
(само английски език)
присъствено
 
 2. Класиране

I етап – 06.07.2020 г.;
II етап – 13.07.2020 г.

3. Записване на приетите студенти

След I етап – 07.07-10.07.2020 г.;
След II етап – 14.07-17.07.2020 г.

Начинът на провеждане на изпита може да бъде променен при промяна на епидемичната обстановка в страната.
 
Рeктор на ТУ-София:  проф. дн инж. Иван Кралов

2020-07-15