Подготвителен кандидатстудентски курс по "Рисуване" и" Композиция"

Катедра „Инженерен дизайн“ при Машиностроителен факултет на ТУ – София организира УСКОРЕН подготвителен кандидатстудентски курс по „Рисуване“- 5 учебни часа от 9.00 ч до 13.00 ч. и „Композиция“ - 5 учебни часа от 13.30 ч. до 17.30 ч. за специалност „Инженерен дизайн“ в периода 15. 06. 2019 ÷ 27.06. 2020 година, включително и събота (12 занятия) , в ателиета на катедра „Инженерен дизайн“ (4501, 4502, 4508) при спазване на разпоредбите на Министерство на здравеопазване и Заповедите на Ректора на ТУ София.

Цена за едно занятие Рисуване или Композиция 25 (двадесет и пет ) лева ; за двете - 50 (петдесет) лева.

За справки и информация:
Милка Иванова , тел. 02 965 3248 и 0895 58 85 76

2020-07-15