Департамент по физическо възпитание и спорт - приключване и заверките на летния семестър

Дирекционен съвет редовно заседание проведено на 28 май 2020 год.

РАЗГЛЕЖДАНИ ВЪПРОСИ:

1. Предстоящото приключване и заверките на летния семестър на учебната 2019/2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е:
 
Всички студенти от І-ви и ІІ-ри курс, които не са се включили в отдалечената форма на обучение по физическо възпитание и спорт за летния семестър на учебната 2019/2020 година чрез платформата classroom.google.com, трябва да направят това до 01.06.2020 год.
Семестърът приключва на 06.06.2020 година.

Студентите, които не са се включили в отдалечената форма на обучение, няма да получат електронна заверка за семестъра.

 Директор ДФВС: доц. д-р Велизар Лозанов

2020-07-15