Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 
 

Уважаеми колеги, преподаватели, изследователи, служители, студенти и докторанти,

В навечерието на 24-ти май, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Ви поздравявам от сърце с празника на Светите братя Кирил и Методий, празник на нашата национална гордост и почит към всички просветители, учени, творци и светли умове в българската история и съвремие. Убеден съм, че ентусиазмът и любовта към науката, водили нашите смели предци, вдъхновява и нас, дава сили и енергия да бъдем сред първите. Пожелавам Ви здраве, нови успехи и будителски дух, за да дадем чрез силата на знанието своя принос към развитието на българското общество за по-светли бъднини!

Честит празник!

проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор на Техническия университет – София

 

2020-07-15