Ректорите на ТУ – София и на Университета Санио, Беневенто в съвместно виртуално събитие на тема COVID-19

15.05.2020 г.


 
Ректорът на Технически университет - София, проф. дн инж. Иван Кралов взе участие в съвместно виртуално събитие с Университета Санио, Беневенто, Италия. Университетите развиват дългогодишно сътрудничество, работейки по съвместни научно-изследователски проекти и осъществявайки обмен на преподаватели и студенти. Ректорът на Университета Санио, проф. Жерардо Канфора изнесе виртуална лекция на тема: "Личен живот и здравна сигурност по време на пандемията COVID-19: не е нужно да се прави компромис". Събитието бе в рамките на виртуален обмен на лектори между Техническия университет – София и Университета Санио и бе проследено с интерес от студенти и преподаватели на  двата университета.

Вижте статията тук

Рublics.bg, 15.05.2020 г.
БТА, 14.05.2020 г.

 

2020-07-15