Учебната година в Техническия университет ще завърши дистанционно, изпитите от лятната сесия от първи до трети курс може да са присъствени или отдалечени

13.05.2020 г.

Във връзка с изтичането на срока на обявеното извънредно положение в страната и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, ректорът на Техническия университет /ТУ/ в София проф. инж. Иван Кралов въвежда нови мерки от 14 май. Това съобщи пресцентърът на висшето училище. Отдалечената форма на обучение на студентите продължава до завършване на летния семестър на 2020 г., с изключение на занятията, които не могат да са неприсъствени /лабораторни, практики, стажове/, както и на държавните изпити и на защитите на дипломни работи. От 14 до 16 май ще има лабораторни, практически и други занятия за абсолвентите /осми семестър бакалаври и втори семестър магистри/, които не са се състояли в отдалечена форма. От 14 до 30 май ще са изпитите от изпитната сесия за абсолвентите /осми семестър бакалаври и втори семестър магистри/, като това може да е в отдалечена форма или присъствено, при пълно спазване на национално обявените правила за хигиена и дистанцираност. До 5 юни продължава отдалеченото обучение на останалите студенти в Техническия университет, с изключение на занятията, които не могат да са неприсъствени /лабораторни, практики, стажове/. Присъствените занятия ще са от 25 май до 6 юни, като единствено в Спортния комплекс няма да се допускат такива. Лятната изпитна сесия за бакалаврите от първи до трети курс ще е от 8 до 27 юни, като форматът на изпитите може да е присъствен или отдалечен. При обективна невъзможност на студент за явяване на изпит /поради карантина, пребиваване в чужбина, липса на техническа свързаност и др./ ще бъдат осигурени допълнителни дати през следващите сесии. Всички присъствени занятия и изпити ще се състоят при пълно спазване на национално обявените противоепидемични изисквания. Кандидатстудентската кампания в Техническия университет продължава по обявения график, освен ако епидемичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат друго решение. Дейността на студентските столове на ТУ-София продължава да е преустановена. В студентските общежития на ТУ-София се предприемат необходимите мерки за дезинфекция и изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб. Максимално се ограничават всички командировки и пътувания на академичния състав, на служителите, на докторантите и студентите в чужбина, освен по изключение в случаите, в които не могат да бъдат отложени или отменени. При завръщането от чужбина се препоръчва 14-дневен карантинен период, това важи и за пристигащите от чужбина чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти, информират от Техническия университет.

Вижте статията тук 

БТА, 13.05.2020 г.
БНТ, 12.05.2020 г.
Аctualno.com,12.05.2020 г.

Мonitor.bg,13.05.2020 г.

2020-07-15