70 ГОДИНИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

"70 години традиции в трансфера на знания, технологии и иновации" - кратка презентация

2023-01-16