Студенти на онлайн изпити с включени камери и звук

07.05.2020 г.


 
УНСС с платформа с изкуствен интелект, в ТУ - София дистанционно пазят 150 квестори. Записите могат да се преглеждат при съмнения за преписване.  Висшите училища ще разработят собствени планове за остатъка от дистанционното обучение и приема, обясни в началото на седмицата образователният министър Красимир Вълчев. Онлайн изпитите ще се провеждат в различни платформи като Microsoft Teams и Zoom. За да няма възможност за преписване, в тях трябва да има опция за използването на камера и да имат звуков сигнал, сподели пред „Монитор” председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. „За да сме сигурни, че един студенти не преписва, ще има видеонаблюдение и звуков сигнал и така той ще се наглежда. Видеовръзката ще се записва, а записът може да се върне, за да се провери, ако има съмнения. Ако се докаже, че студентът е преписал, работата му ще бъде преразгледана”, обясни той. Друга мярка, с която ще се предотврати използването на чужда помощ, е ограничението във времето. В изпитите ще се разработят такъв брой задачи, с които студентите да имат възможност да прочетат въпроса, да помислят малко и да посочат правилния отговор, ако го знаят. Парушев посочи и друг възможен проблем - прекъсване на връзката. „Всички работят в интернет пространството и не ясно дали мрежата ще издържи. Вузовете обаче гарантираха, че работата на студента ще се записва автоматично, ако връзката прекъсне”, уточни председателят на НПСС. В някои специалности потоците са от по 100-200 души. Онлайн изпити няма да се държат от всички наведнъж. Те ще бъдат разделени на по-малки групи, за да бъде по-лесно наблюдението. „В нито едно от висшите училища у нас няма да има нулева учебна година. По-голямата част от университетите ще влязат в сроковете и няма да има удължаване на семестъра”, заяви председателят на НПСС. Той посочи, че проблеми може да има само във вузовете и факултетите, свързани с медицината и изкуствата, тъй като там практиката е по-голяма - 60-70%. Затова и само при тях може да се наложи удължаване с 20-30 дни, но не в целия вуз, а само за дадени специалности. Такова е и мнението на образователния министър. Вълчев посочи, че най-вероятно в някои вузове ще се стигне до удължаване на сесиите с малко. Забавяне можело да има и при държавните изпити за някои специалности - клиничните, медицина 6-и курс, тъй като няма как да се проведат в електронна среда. Кризата и дистанционното обучение все пак имат и положителна страна, смята Парушев. За 48 часа са се случили промени, за които е щяло да трябват години. Студентите също проявявали по-голям интерес към онлайн лекциите, тъй като дискусията с преподавалите се осъществява по-лесно. Според председателя на НПСС тази практика трябва да се продължи, за да могат  в лекциите да се включват и тези, които нямат възможност да присъстват в аудиториите. Плюс било също, че повече зрелостници може би ще останат да продължат висшето си образование в България. В Университета за световно и национално стопанство онлайн обучението протича в платформата Microsoft Teams. „Правилникът за учебната дейност на УНСС дава възможност преподавателите да оценяват постиженията на студентите по отделните дисциплини през семестъра чрез текущ контрол посредством различни форми - решаване на казуси, разработка на проекти, участие в занятията, тестове и др. Всички те могат да се провеждат онлайн и немалка част от студентите ще бъдат оценени до края на семестъра”, обясни проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност на УНСС. За останалите ще бъдат организирани изпити чрез Teams по време на датите за сесията. От вуза са разработили първата по рода си в България иновативна система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, базирана на изкуствен интелект и използването на съвременните информационни и комуникационни технологии. „Иновативното в системата ни за кандидатстване е възможността за пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите и криптиране и цифрово подписване на оценките от приемните изпити, сигурност на кандидатстудентската информация. Автентификацията ще се извърша по време на целия изпит, което гарантира, че на него се явява само и единствено съответният кандидат-студент”, уточни Раковска.
Техническият университет в София вече проведе редица предварителни отдалечени изпити. „Основният фактор, който гарантира обективност в провеждането на изпита, е ограничението във времето - на всеки въпрос, или по-точно на всяка задача кандидатът отговаря в рамките на ограничено време”, посочи доц. д-р Георги Ангелов, който е участник в организацията на провеждане на отдалечените предварителни изпити. Организационно провеждане на изпита пък е било поверено на над 150 квестори. Всеки от тях наблюдава 4 кандидат-студенти във виртуална стая. Ако ситуацията до края на учебната година не позволява присъствено приключване на семестъра, от вуза ще търсят възможност невзетите изпити да се положат във времето. „Така ще осигурим възможност за полагане на изпити по всички дисциплини от съответните учебни планове и няма да се наложи прехвърляне на изпити”, обясни Ангелов.
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” провежда пълноценно дистанционно обучение, но то няма да приключи изцяло онлайн, съобщи заместник-ректорът на учебното заведение доц. Чавдар Сотиров. По думите му всеки преподавател сам ще реши как да приключи семестъра - дали с изпит, дали със задание, но засега не се предвижда вариант с онлайн полагане на семестриални изпити. От вуза обясниха, че част от студентите от педагогическите специалности работят по практиките си, като правят план-конспекти на уроци и ги предават, а една част от студентите са се включили и в дистанционните форми на обучение в училищата. Няма да се наложи прехвърляне на изпити или практики за следващата учебна година. В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” предварителните изпити са през юни, а редовните - през юли. Затова и все още не са мислили за дистанционно провеждане, защото още има време. От СУ „Св. Климент Охридски” обясниха, че са изключили възможността за онлайн кандидатстудентски изпити и всички ще се проведат на място. Бъдещите адвокати от ВТУ с присъствен държавен изпит  Иван Първанов Първата държавна изпитна сесия за всички специалности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде удължена от 22 юни до 15 юли. Полагането на изпитите ще бъде изцяло онлайн с изключение на обучаващите се в специалност „Право”. Изпитите на бъдещите адвокати ще се провеждат присъствено и само при невъзможност дистанционно. Полагането на изпитите за студентите от филиала на ВТУ във Враца и Педагогическия колеж в Плевен също ще се проведат дистанционно и онлайн. Предвидените за юни държавни изпити на завършващите пък е възможно да се отложат за септември. От ръководството на ВТУ съобщават, че въпреки наложената социална изолация няма пропуснати часове, а в онлайн обучението са включени всички студенти. За първите шест седмици са създадени 4718 учебни курса, а системите са отчели 662 413 посещения на студенти. Те вече имат готовност за провеждане и на кандидатстудентските изпити изцяло по електронен път. За целта е създадена електронна платформа. Първите онлайн изпити вече преминаха, като последен е тестът по български език - на 12 май. Редовните изпити са през юни, като и за тях има готовност да се проведат онлайн. Двама с анулирани работи в Русенския университет Жанета Йорданова Русенският университет „Ангел Кънчев” вече проведе онлайн над 20 изпита със задочници и кандидатстудентски тестове на четири дати. Анулирани са работите на двама кандидат-студенти заради изключване на звука и камерата на компютъра. Във висшето училище имат готовност редовната сесия, която започва на 18 май, да се проведе по изпитания вече начин - в реално време във виртуална учебна зала. Още с влизането на страната в извънредно положение на 13 март Русенският университет обяви, че е изцяло подготвен да премине към онлайн обучение. С базиране на BigBlueButton платформата на два сървъра бе създадена възможност за провеждане на лекции и упражнения в реално време във виртуална зала, а в платформата e-Learning Shell към момента има публикувани близо 34 000 учебни ресурса, които студентите да ползват в удобно за тях време. Учебният процес във вуза бе пренастроен така, че да протича нормално във всички специалности. Единствено в специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ от направлението „Здравни грижи“ има затруднение, тъй като практиката в болниците не може да се проведе. Това обаче ще стане през лятото или през следващия семестър. В Бургас признават за практика доброволната работа в болници Елена Атанасова В Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” са намерили решение на проблема със стажовете на бъдещите медицински сестри и другите студенти от здравните специалности. „За тях сме взели решение да признаем като практика на тези, които работят в здравно заведение или като доброволци, а те повечето работят като такива", коментира ректорът на университета проф. Магдалена Миткова. Студентите от педагогическите специалности пък карат онлайн стаж, като преподават в реални училища дистанционно. Миткова допълни, че единствено няма възможност за провеждане на лабораторни занятия за химическите и техническите специалности. „Отложили сме ги и очакваме да се проведат допълнително през юни, юли или август. Ако ни позволят само за 2 седмици да съберем студентите и проведем лабораторните занятия, вече няма да има никакъв проблем”, допълни проф. Миткова. Останалите семестриални изпити са онлайн. От вуза все още нямат насрочени дати за приемните изпити, не е ясно дали ще бъдат онлайн. В Бургаския свободен университет пък са обявени всички дати за кандидатстудентските изпити, които ще бъдат онлайн. На първите предварителни тестове по история и български език се явиха 40 кандидати. След като подаде документи, всеки получава от вуза по мейл линк, който се активира в насрочения час за провеждане на изпита. Той остава активен в продължение на един астрономически час, през който студентът трябва да работи по поставената му тема. По време на провеждането няма видеовръзка  нито камери. Дати за изпити има и през май, юни и юли, като засега те са планирани да се проведат изцяло онлайн. Основният поток кандидати се очаква, че ще кандидатстват с оценките от ДЗИ. За края на академичната година би имало проблем само с държавните изпити на правистите, които вече са отложени на два пъти. Практиките на студентите от педагогическите специалности, за които се изисква задължителен стаж в клас, също са отложени и ще се проведат след отмяна на извънредното положение, казаха от ръководството на БСУ.

Вижте статията тук
 
Мonitor.bg, 07.05.2020 г.

2020-07-15