Техническият университет в Пловдив организира дистанционна конференция

08.05.2020 г.
 

 
За първи път домакините от Техническия университет – филиал Пловдив подготвят   международна конференция  "Техника, технологии и системи" ТЕХСИС 2020  за дистанционно провеждане.  От 14 до 16 май над 240 учени от 5 страни ще защитават дистанционно своите разработки. Комисия от международни рецензенти вече е прегледала и одобрила над 100 доклада.  "Деветата конференция ТЕХСИС 2020 дава възможност резултатите от работата на учените в инженерните дисциплини да бъдат споделени с обществото. Конференцията запълва важна  ниша в техническите науки на страната ни.  За участниците е повод и да се срещнат с колеги от други научни звена в България и чужбина. Научните доклади винаги са пряко свързани с нуждите на индустрията, като представят възможности за иновации." - това заяви доц. Никола Шакев – зам. директор на  Техническия университет – филиал Пловдив. Докладите за конференцията ТЕХСИС 2020 са в шест основни направления: Автоматика, системи за управление и роботика; Електротехника и електроника; Компютърна техника, информатика и комуникации; Машинно инженерство; Автомобилно и авиационно инженерство; Индустриален мениджмънт и дизайн. Участието на научни работници от чужбина в деветата международна техническа конференция е малко по-ограничено, защото учените не знаят как ще се развият ограничителните мерки в България, а и в собствените им страни. И все пак в ТЕХСИС 2020 участват  представители на техническите науки от съседните Румъния, Турция, Северна Македония, Сърбия. Българските учени традиционно силно се включват в пловдивската конференция. Пловдивското участие в ТЕХСИС 2020 не е само от учени от Техническия университет – филиал Пловдив, но също така и от Пловдивския университет, Аграрния университет и Университета за хранителни технологии. Участват и представители на институтите на Българската академия на науките и пловдивската Централна лаборатория по приложна физика.  Значителна част от докладите са съвместна разработка на учени от техническите университети и на инженери от индустрията. С ТЕХСИС 2020 се откриват Дните на науката на Техническия университет-София. Те включват серия от конференции, с които вузът подкрепя научния обмен и цели да приближи инженерните знания до практическите изисквания на бизнеса чрез трансфер на знания и ноу-хау. Учени от Техническия университет – филиал Пловдив участват на ТЕХСИС 2020 с над 20 оригинални разработки и изследвания. Общо докладите на учени от Техническия университет - София, заедно с филиалите му са над 50. Официалният език на конференцията е английският, а рецензентите са учени от Европейския съюз. Те вършат работата си на доброволен принцип – заради престижа и заради стремежа научното знание да бъде подложено на задълбочена критика. "Ние сме благодарни за  безрезервната и доброволна  подкрепа на научната общност в организацията на ТЕХСИС 2020. Избрани доклади ще бъдат публикувани в специално издание на британският  Institute of Physics: Materials Science and Engineering, а други доклади – в списанието - Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch "Fundamental Sciences and Applications" - обобщи доц. Никола Шакев.
 
Вижте статията тук

Рlovdiv24.bg, 08.05.2020 г.
Тrafficnews.bg, 08.05.2020 г.

2020-07-15